ako sa vybavuje esta

ONLINE FORMULÁR ŽIADOSTI O AMERICKÉ ESTA VISA NA CESTU DO AMERIKY

Občania štátov zahrnutých do Visa Waiver Program nepotrebujú pre cestovanie do USA víza, namiesto víz postačí podanie žiadosti o ESTA a jej následné odsúhlasenie.

ESTA je elektronický systém pre cestovné povolenie, ktorého schválenie umožňuje cestovať do Spojených štátov v rámci bezvízového programu. Tento systém určuje oprávnenosť cestujúceho cestovať do Spojených štátov. Systém modtagelse af esta usa visum vyhodnocuje a určuje, či žiadateľ predstavuje riziko pre uplatňovanie a bezpečnosť ochrany práv v Spojených štátoch.

REGISTER